Středomoravská nemocniční

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

29. 12. 2012

1. Úvod

Soukromí uživatelů našich internetových portálů www.zdravilide.cz a www.onlinehubnuti.cz (dále jen aplikace) a bezpečnost jejich osobních dat jsou pro společnost, FITAKTIVNET, s.r.o. povinností. S osobními údaji nakládáme v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění.

2. Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou takové údaje, které umožňují identifikaci jednotlivce, tedy především jméno, rodné číslo, telefon, emailová nebo poštovní adresa.

3. Zveřejnění VAŠICH osobních údajů / Nepředání dat třetím osobám

3.1 Vámi zadané údaje zadané v průběhu registrace mohou být s výjimkou emailové adresy a hesla viditelné i pro ostatní uživatele. V každém případě je v rámci aplikací vždy viditelné uživatelovo profilové jméno a fotografie, připojená k danému profilu. S ohledem na skutečnost, že podle údajů uvedených v registraci je Vám minimálně 16 let, máte u některých funkcí možnost sám určit, zda obsah Vašeho profilu bude viditelný i pro internetové vyhledávače. Podrobnosti jsou přesně popsány u příslušné funkce v rámci aplikací.

3.2. Data, která jste nám předali, nepředáme třetím osobám mimo FITAKTIVNET s.r.o. s výjimkou případů, kdy nás o to sámi požádáte nebo na výzvu orgánů činných v trestním řízení.

4. Jak nakládáme s VAŠImi údaji? Udělení souhlasu s nakládáním s osobními údaji.

4.1. Pro reklamní účely, průzkum trhu nebo úpravy aplikací, jako například zadávání počítačových dat, pracujeme s anonymizovanými uživatelskými profily, které neobsahují jakékoli osobní údaje, jako je například jméno atd. Na jejich základě není možné uživatele jakkoli identifikovat. Tyto údaje slouží k zadávání regionální nebo uzpůsobené reklamy. Například se může jednat o nabídku lokálních produktů na základě bydliště nebo na základě zájmových skupin uvnitř aplikací.

4.2. Tímto souhlasíte s ukládáním informací o Vašich IP adresách, login-informaci a časech přístupu, které budou uloženy a mohou být použity například na výzvu orgánů činných v trestním řízení v případě podezření ze spáchání trestného činu. Maximální doba uložení jsou 4 týdny.

5. Použití cookies

5.1. Abychom mohli nabídnout služby co nejkomfortněji, používáme stejně jako řada dalších poskytovatelů tzv. „cookies“ (dočasné a trvalé). Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují poznání uživatele, který se pak nemusí pokaždé identifikovat. Vedle toho používáme cookies pro anonymní statistické účely.

5.2. Reklamy v aplikacích mohou být dodávány třetí stranou. Ta přitom eventuálně může do Vašeho prohlížeče umístit dočasné nebo trvalé cookies. Při zobrazení reklamy tak zadavatel dostane informaci, že ta byla zobrazena při Vaší návštěvě našich aplikací, případně může být anonymně zpracována a zadavateli reklamy předána informace, jak často jste danou reklamu viděl. Při tomto nejsou předávány žádné osobní údaje, jako je například jméno nebo adresa. Na základě této informace tedy není možné jakkoli Vás identifikovat.

6. Smazání OSOBNÍCH dat a vztah k jejich ochraně

Všechna svá data i samotný profil můžete kdykoli upravit nebo smazat. Můžete rovněž upravit, co se o Vás mohou ostatní dozvědět.

7. Bezpečnost dat

Staráme se v rámci platných zákonů o bezpečnost Vašich dat, ale žádná elektronická komunikace není zcela bezpečná. Proto Vás chceme upozornit na skutečnost, že přes veškerou naši snahu mohou být informace, které dobrovolně zveřejňujete na internetu zneužity třetími osobami. Z tohoto důvodu nepřebírá FITAKTIVNET s.r.o. žádnou odpovědnost za případnou chybu během přenosu nebo neautorizovaný přístup k nim třetí osobou.

8. Žádné záruky za online nabídky partnerů

Spolupracujeme s různými partnery, provozujícími vlastní internetové stránky a služby, které mhou být dostupné i přes naše stránky. Tito partneři mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Proto nepřijímáme žádnou odpovědnost nebo záruky za jejich smysl nebo výklad, není-li zcela v souladu se zásadami FITAKTIVNET s.r.o.

9. Možnost pozdějších změn

FITAKTIVNET s.r.o. si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli v rámci platných zákonných úprav změnit. O takovýchto případných změnách budete informováni na viditelném místě těchto stránek a emailem.